Adam HaRishon

(אָדָם קַדְמוֹן) „primul om”, era foarte conștient de acest proces de Creație. Pentru a folosi analogia cu computerul, hard-diskul lui a fost programat cu aceste cunoștințe. Sistemul său de operare vorbea limba ebraică, care este o limbă sfântă și limba Creației.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *