Adam Kadmon

Adam Kadmon ( אָדָם קַדְמוֹן însemnând „Omul Primordial”) este conceptul original al omului din învățăturile Cabalei, nepătat de materia pământească. El a fost omul prototip perfect realizat de Ein Sof, cabaliștii luând acest concept pentru a descrie simbolismul divin al corpului uman. El stă în contrast cu Adam din Eden (Adam HaRishon), care a fost făcut din lut pământesc de către Iahve sau, în alte interpretări, Demiurgul. În învățăturile ulterioare, Adam Kadmon a ajuns să personifice Mesia, Adam Beliyya’al’ fiind contrastul său ca diavol. El este simbolizat de Sefirot, care sunt cele zece sfere ale arborelui vieții din Cabala.

Adam Kadmon (Omul primordial) este un concept cabalistic care derivă din versetul: „Să facem om după chipul nostru” (Geneza 1:26) Acel Adam fizic a fost creat după chipul unei ființe spirituale, numită și Adam Kadmon. Cabala timpurie vorbește despre Adam Elion („Omul Suprem”). Termenul se poate referi și la totalitatea emanației divine din cele zece Sefire („sfere”).

Termenul „Adam Kadmon” a fost găsit pentru prima dată în Sod Yedi’at ha-Meẓi’ut, un tratat cabalistic de la începutul secolului al XIII-lea. În Tikkunei Zohar, Înțelepciunea Divină, el este numit Adam Ha-Ghadr („Marele OM”). La un om spiritual se face aluzie în „pilda înfățișării omului” (Ezechiel 1:26) Văzut de profetul Ezechiel într-o viziune a carului lui Dumnezeu. Litera Tetragramatonului, scrisă în întregime și însumate dau cifra 45, asemănătoare cu suma literelor cuvântului Adam. Astfel s-a făcut o conexiune cu faptul că Dumnezeu Sa revelat  într-o formă umanoindă spirituală (Midrash Ruth Neelum în Zohar). Spre deosebire de primul Adam uman, această ființă umană spirituală este numită Adam Kadmon Ha Eliah („Omul Suprem original”) în Zohar, iar Adam Kadmon („Omul original”) sau Adam Kadmon Le-khol Ha-Kedumim („prototipul omului primordial”) în Tiknei Zohar.

În Cabala lui Isaac Luria, lui Adam Kadmon i se acordă o mare atenție și un nou sens. Acolo, Adam Kadmon semnifică lumile luminii care iese după ce lumina radiată în spațiul primordial este extrasă din Ain Soph (“infinit”). Acest Adam Kadmon este cea mai înaltă manifestare a divinității accesibilă prin meditației oamenilor. Se situează mai sus decât toate cele patru lumi din acest sistem.

Ațiluth („emanare”), Briah („creație”), Yețirah („formație”) și Asiyyah („fizic”). Această reprezentare a lui Adam Kadmon și a misterelor sale, în special descrierea luminiilor care emană din urechi, gură, nas și ochi, este proeminentă în cartea Eț Ḥayyim a lui Ḥayyim Vital și în alte lucrări cabalistice ale școlii Lurianice. Prin această teorie apare personificarea mistică a școlii. Acest personaj antropomorfismul apare în mod repetat în fiecare etapă și în fiecare lume. În consecință, există Adam ha Beriah („omul creației”), Adam ha Yețirah („omul formației”) și Adam ha Assiah („omul materialității”).

În Tikkunei Zohar și mai târziu Cabala Lurianică, Satana este numit Adam Belial (“Omul rău”). În Cabala lui Luria, nu există nicio legătură între Adam Kadmon, care este Lumina deasupra tuturor celorlalte Lumini, și Mesia. O astfel de conexiune a fost făcută doar în cadrul sistemului sabatean extrem, care credea în divinitatea lui Mesia și îl vedea pe Shabbetai Ẓevi ca o întruchipare a lui Adam Kadmon. (El apare ca atare în multe poezii Doenmeh.)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *