Adept

Adept este un cuvânt care provine din latinescul adeptus, care înseamnă „obținut, atins”. Este folosit în mod obișnuit pentru a descrie o persoană cu înaltă calificare; un expert într-o anumită disciplină. Adesea descrio și o persoană care a aderat la o cale de evolție spirituală, mistică, religioasă.

În literatura teosofică acest termen este folosit în legătură cu Știința Ocultă și Filosofia Ezoterică. Cuvântul este folosit pentru a defini o mare varietate de grade de cunoaștere a Ocultismului, de la studenți relativ avansați la maeștri în știință.

Alice Bailey conturează o ierarhie a evoluției spirituale și o cale inițiatică pe care o persoană poate alege să avanseze și ea se numește adept.

În sistemul inițiatic al Ordinului Hermetic al Zorilor Aurii, un adept este cel care a depus jurământul de gradul 5=6 și i s-a acordat titlul de Adeptus Minor.[1] În mod simbolic, acest grad reprezintă un aspirant spiritual care după ce a stăpânit unirea celor patru elemente sub un spirit drept și echilibrat, i se permite trecerea de la Portalul Adeptilor în mormântul lui Christian Rosenkreutz din centrul Muntelui Rozicrucian al Inițierii, Abiegnus, în centrul universului.[2]

Jurământul Adeptus Minor include o prevedere de „a mă uni cu Geniul meu superior și Divin”, un proces care este uneori echivalat cu „Cunoașterea și conversația cu Îngerul Păzitor”.

[1] Regardie. The Complete Golden Dawn System of Magic Vol 7, p52.
[2] Regardie. The Complete Golden Dawn System of Magic Vol 7, p56.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *