Nihilism

Nihilismul, din latină nihil, „nimic”, este o filozofie care respinge aspectele generale sau fundamentale ale existenței umane, cum ar fi adevărul obiectiv, cunoașterea, moralitatea, valorile sau sensul. Diferite poziții nihiliste susțin în mod diferit că valorile umane sunt lipsite de temei, că viața este lipsită de sens, că cunoașterea este imposibilă sau că un anumit set de entități nu există sau sunt lipsite de sens sau fără sens.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *