Starea transformată a conștiinței

„Starea transformată a conștiinței” (STC) a fost definită ca un model general schimbat al experienței conștiente sau ca sentimentul subiectiv și recunoașterea explicită că propria experiență subiectivă s-a schimbat. Susținem că aceste definiții tradiționale nu reușesc să tragă o linie clară între stările transformate de conștiință și cele normale (SNC).

O nouă definiție a STC  susține că modalitatea corectă de a înțelege conceptul de STC este să îl privim ca o noțiune reprezentațională: alterarea care s-a întâmplat nu este o modificare a conștiinței (sau a experienței subiective) în sine, ci o modificare a relațiilor informaționale sau reprezentaționale dintre conștiință și lume.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *