MISTICA EBRAICĂ - PROFETUL ILIE

Profetul Ilie

Originea Numelui Ilie (Elijah) provine din cuvintele ebraice Dumnezeu – El (אל) și Iehova – Yah (יה). Ilie a fost un profet evreu, făcător de minuni, așa cum se spune în cele două Cărți ale Regilor din Vechiul Testament. A fost activ în secolul al IX-lea î.Hr., în timpul domniei regelui Ahab al Israelului și a reginei sale, născută în Fenicia, Izabela. Ilie i-a confruntat pe rege și pe regină în legătură cu idolatria lor față de zeul canaanit Baal și alte fapte pe care le considera a fi rele. La sfârșitul vieții, a fost dus la cer într-un car de foc. În Noul Testament, Ilie și Moise apar lângă Isus când este transfigurat.

Ilie este un profet biblic și o figură centrală în folclorul evreiesc, care este plin de povești despre cutreierarea lui pe pământ, săvârșind miracole și oferind vindecare spirituală și fizică. Talmudul prezintă multe povești despre rabinii antici care l-au întâlnit pe Ilie, care cântărește conversațiile lor juridice, răspunde la întrebări, dă sfaturi și raportează ce se întâmplă în rai.

În tradiția evreiască, Ilie este cel care va anunța venirea lui Mesia și răscumpărarea lui Israel, fapt celebrat într-un cântec cântat în mod tradițional în timpul slujbei Havdalah de la încheierea Sabatului, care se roagă pentru întoarcerea lui Ilie „rapid în timpul nostru”.

Numele ebraic al lui Ilie înseamnă literal „Dumnezeul meu este Yah”, o formă a numelui biblic al lui Dumnezeu, eforturile sale de a-i împiedica pe israeliți să se abată de la calea Yahvică a lui Dumnezeu.

Perioada lui Ilie ca profet a coincis cu o perioadă în care poporul israelit a fost condus în rătăcire, indus să se închine zeității străine Baal, despre care credeau că este un aducător de ploaie. Un moment decisiv vine când Ilie i-a cerut regelui Ahab să adune poporul lui Israel, cei 450 de preoți ai lui Baal și cei 400 de profeți din Astarot pe Muntele Carmel. El i-a invitat pe preoții lui Baal la o competiție, propunând ca el și ei să construiască fiecare un altar și să pună pe el ardere de tot. Jertfa trebuia să nu fie aprinsă de om, ci de Dumnezeul care ar trebui să coboare foc din cer să mistuie jertfa, ca semn că a fost primită și că este Dumnezeu cel adevărat. În timp ce profeții lui Baal îl chemau în mod repetat, dar fără niciun rezultat, ei erau ridiculizați cu o ironie subtilă de către Ilie.

Ca răspuns, Ilie pune o jertfă pe altar și o stropește cu apă. YHVH trimite foc din cer, care mistuie nu numai jertfa, ci și altarul de piatră și pământul din jur. YHVH a fost recunoscut de Israel, iar preoții lui Baal au fost uciși lângă pârâul Chișon (I Regi, 18: 40).

Dar victoria se dovedește a fi de scurtă durată. Credința poporului stăruie și Izabela, soția regelui, caută să-l omoare pe Ilie. Temându-se pentru viața lui, Ilie fuge în deșert, unde, într-un moment care face ecoul revelației de la Sinai, Dumnezeu trimite un vânt zdrobitor, un cutremur și apoi un foc. Ilie nu Îl întâlnește pe Dumnezeu în niciunul dintre aceste fenomene puternice, ci în calmul care urmează, când aude o „voce liniștită” – și în ea îl găsește pe Dumnezeu.

Momentul puternic de intimitate al lui Ilie cu Dumnezeu în deșert nu îl reabilitează și nu poate continua să slujească pe post de profet. El îl caută pe Elisei, care își asumă rolul de purtător de cuvânt al lui Dumnezeu la regii lui Israel.

Așadar, povestea lui Ilie nu este unică pentru un profet biblic. Și alții fac minuni, pedepsesc oamenii, se confruntă cu rezistența și pedeapsa și au experiențe personale de revelație care îi apropie de Dumnezeu.

Tora declară că „nu s-a mai ridicat niciodată în Israel un profet ca Moise, pe care Dumnezeu l-a întâlnit față în față”. Dar întâlnirea lui Ilie cu Dumnezeu îl face să fie un al doilea apropiat, cu excepția modului în care intimitatea lui Ilie cu Dumnezeu o depășește chiar și pe cea a lui Moise.

Când timpul său pe Pământ se încheie, Ilie nu moare; mai degrabă, Biblia raportează că Dumnezeu îl transportă în ceruri pe un car de foc. În timp ce Dumnezeu l-a onorat pe Moise asistându-l în momentul morții sale, Ilie este cel care este invitat în tărâmul divin.

Cartea Regilor oferă puține explicații despre această trăsătură curioasă a poveștii lui Ilie, călătoria sa către cer a captat imaginația multor interpreți primari ai Bibliei, care au început să dezvolte viziuni despre viața unică de apoi a lui Ilie. Deja în perioada celui de-al Doilea Templu, rolul său de vestitor al răscumpărării divine a fost remarcat de profetul biblic Maleahi.

Rabinii din Talmud l-au imaginat pe Ilie stând intim cu Dumnezeu în curtea cerească și călătorind înainte și înapoi între tărâmul divin și cel uman. Aceste povești și cele care au urmat înfățișează un Ilie care continuă să se intereseze de lumea pe care a lăsat-o în urmă, oferind asistență pentru cei aflați în nevoie și căutându-l pe cel care va deschide era mesianică.

Ilie a devenit parte din viața ritualică iudaică. Se cântă despre el pe măsură ce Șabatul se încheie, în speranța că în noua săptămână el va anunța că mântuirea este aproape.

În literatura rabinică

Ilie, în literatura rabinică, este tradus ca „să fie pomenit spre bine”; sau, așa cum este numit în mod obișnuit printre evrei, „profetul Ilie” (Eliyahu ha-nabi’).

 La fel ca în cazul majorității figurilor legendei evreiești, tot așa și în cazul lui Ilie relatarea biblică a devenit baza legendei ulterioare. Ilie, precursorul lui Mesia, Ilie, zelos în cauza lui Dumnezeu, Ilie, cel care ajută în primejdie — acestea sunt cele trei note principale pe care le-a dat Hagadah, străduindu-se să completeze tabloul biblic cu legendele lui Ilie. 

Mistic

Una dintre îndatoririle lui Ilie este să stea la răscrucea de drumuri ale paradisului și să-i conducă pe evlavioși la locurile  cuvenite, să scoată sufletele celor nelegiuiți din iad, iar la sfârșitul suferinței pentru păcatele lor, să-i aducă în paradis pentru totdeauna.

În literatura mistică, Ilie este un înger, a cărui viață pe pământ este concepută ca o simplă apariție și care este identificat cu Sandalfon. Cabaliștii vorbesc și despre lupta dintre Ilie și Îngerul Morții, care își afirmă dreptul asupra tuturor copiilor oamenilor și care s-a străduit să-l împiedice pe Ilie să intre în rai.

Ilie ca înaintemergător al lui Mesia, care anunță venirea lui Mesia, „mesagerul bun al mântuirii”, este o figură frecventă în midrașim-ul apocaliptic. Când Arhanghelul Mihail va suna din trâmbiță, Ilie va apărea împreună cu Mesia, pe care îl va prezenta evreilor. Ei îi vor cere lui Ilie, ca o atestare a misiunii sale, ca el să învie morții în fața ochilor lor și să-i învie pe cei morți așa cum îi cunoșteau ei personal.

Dar el va face mai mult decât atât, prin faptul că va face șapte minuni înaintea ochilor poporului:

1. El va aduce înaintea lor pe Moise și neamul pustiei.

2. El va face să se ridice din pământ pe Core și compania lui.

3. El va învia pe Mesia, fiul lui Iosif.

4. Le va arăta din nou cele trei ustensile sacre ale Templului pierdute în mod tainic, și anume: Chivotul, vasul cu mană și vasul cu ulei sacru.

5. El va arăta sceptrul pe care l-a primit de la Dumnezeu.

6. Va zdrobi munții ca paiele.

7. El va dezvălui marele mister.

 

La porunca lui Mesia, Ilie va suna din trâmbiță, iar la primul sunet va apărea lumina primordială; la al doilea, morții vor învia; iar la al treilea, va apărea Majestatea Divină.

Eliyah

Cuvintele Eli Yah (אל-יה),  care compun numele Ilie (אֵלִיָּה) se pot traduce „Dumnezeul meu este Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel”.

El este prescurtarea de la numele divin Elohim.

Cuvântul Elohim este pluralul lui El (sau posibil al lui Eloah) și este primul nume dat lui Dumnezeu în Tora: „La început, Dumnezeu (Elohim) a creat cerurile și pământul” (Geneza 1:1).

După cum vedem, Elohim este aspectul formator și creator care a realizat acest Univers prezent în Geneza 1, iar YHVH apare în a doua poveste a Creației (Geneza 2:4). Numele lui Dumnezeu este revelat ca Numele Sacru YHVH (din rădăcina semitică care înseamnă „a fi”) și exprimă ideea de apropiere a lui Dumnezeu de oameni. YHVH „a suflat în nările Lui (ale lui Adam) suflare de viață” (Geneza 2:7). Deci, YHVH este forța creatoare care dă viață, transmite Scânteia Divină formei și Creației Elohimice.

În același timp, eliyah, dacă nu este luat ca și nume personal, se poate traduce „pentru ea”.

Întrebarea evidentă este: Pentru ea, cine? Cine este ea?

Cabala ne invață că numele divin asociat sefirei Binah este YHVH Elohim.

Binah (בינה), însemnând „înțelegere”, este a treia sefiră din Arborele Vieții cabalistic. Binah este „înțelegere intuitivă” sau „contemplare”. Este Mama Divină, pântecele, care dă formă Duhului lui Dumnezeu.

Moshe ben Jacob Cordovero a elucidat calitățile etice asociate cu fiecare sefiră. A asociat sefira Binah cu pocăința completă, pentru că „așa cum Binah îndulcește toate severitățile și neutralizează amărăciunea lor, ar trebui să se pocăiască și să îndrepte toate defectele”.

În Binah se creează toate tiparele după care lucrurile se manifestă în lumea fizică duală.

Deci, am putea spune că atunci când lucrăm cu numele divin Eliyah, Ilie (אֵלִיָּה), activăm modelele și arhetipurile manifestate în Binah pentru a fi concretizate în Malkut, lumea fizică.